Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Järvestä lautaselle -strategian mukaiset hankkeiden valintakriteerit

Hankehakua suunnittelevan kannattaa perehtyä valintakriteereihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 

Kuha-Suomen Kalaleader on vahvistanut käyttöönsä hankkeiden valintakriteerit, jota vasten jokainen hankehakemus pisteytetään. Valintakriteeritaulukkoa käytetään työkaluna kalaleaderin kokouksessa. Valintakriteerien tarkoitus on varmistaa, että rahoitettavat hankkeet ovat strategian mukaisia. Lisäksi valintakriteerien käytöllä varmistetaan hankehakemusten tasapuolinen arviointi. 

 

Jotta hanke on rahoituskelpoinen, sen tulee täyttää Leader-periaatteiden mukaiset valintakriteerit. Tämä tarkoittaa, että hankkeen tulee saada vähintään yksi piste jostakin alla mainitusta Leader-periaatteesta. Lisäksi arvioidaan hankehakemuksen laatua ja idean toteutettavuutta - tästä kohdasta hankehakemuksen tulee saada vähintään yksi piste jokaisesta kohdasta päästäkseen arvioinnissa eteenpäin:

 

Kaikille Kuha-Suomen hankkeille yhteiset
LEADER-periaatteiden mukaisuus    
1. Hanke tukee paikallista kehittämistä täyttämällä vähintään yhden seuraavista Leader-periaatteista.  0 - 1 p
Alueperusteisuus    
Alhaalta-ylös –periaate    
Paikallinen kumppanuus    
Monialaisuus (sektoreiden välisyys)    
Innovatiivisuus    
Alueiden välinen ja/tai kansainvälinen yhteistyö    

Verkostoituminen

   
   
2. Hankehakemuksen laatu ja idean toteutettavuus, vähintään yksi piste jokaisesta kohdasta 0 - 3 p
Hanke on strategian mukainen    
Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat selkeitä       
Hankkeen omarahoitus ja välirahoitus on järjestetty tai suunniteltu    
Hankesuunnitelma on realistinen ja kustannukset kohtuulliset suhteessa tavoitettuihin tuloksiin    
Hanke on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen    

 

Kun hanke on todettu Leader-periaatteiden ja Kuha-Suomen strategian mukaiseksi ja hankesuunnitelma täyttää kohdassa 2 annetut raamit, hanke sijoitetetaan johonkin Kuha-Suomen strategian neljästä painopisteestä. Pisteitä voi saada korkeintaan neljästä kohdasta per yksittäinen toimintalinja. 

Lisäpisteitä voi saada enintään neljä, mikäli hanke edistää esimerkiksi valtioneuvoston vahvistaman Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteita, edistää kiertotaloutta, uusien työpaikkojen syntymistä tai tähtää sellaisiin toimenpiteisiin, jotka jatkuvat vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

 

 

1. Hanke toteuttaa jotakin alla olevista Kuha-Suomen strategian neljästä painopisteestä ja niiden tavoitteista. Pisteitä voi saada korkeintaan neljästä kohdasta per toimintalinja.
     
0 - 3 p
TL 1: Lähiruokaa kestävästi ja laadukkaasti kuluttajille    
Elinkeinokalatalouden kehittämissuunnitelmat tai toimenpiteet    
Lähikalan menekkiä ja imagon kohottamista lisäävät suunnitelmat tai toimenpiteet    
Vajaasti hyödynnettyjen vesialueiden kehittämissunnitelmat tai toimenpiteet    
Kalaruokaketjun kehittämissuunnitelmat tai toimenpiteet    
     
TL 2: Monimuotoisuuden lisääminen, puhtaat kalavedet sekä ilmastonmuutokseen varautuminen
Kestävän kalastuksen suunnitelmat    
Kestävän kalastuksen yleishyödylliset investoinnit    
Ilmastonmuutosta torjuva tai siihen sopeuttava    
Verkostojen vahvistaminen    
     
TL 3: Kalatalouden bisneksen kehittäminen    
Jatkojalostuksen ja korkean arvon tuotteiden kehittäminen    
Edistää sivuvirtojen hyötykäyttöä    
Markkina- ja markkinointiselvitykset tai toimenpiteet    
Edistää ammattitaidon tai pyyntimenetelmien kehittämistä    
Kehittää työturvallisuutta, -terveyttä ja ergonomiaa    
Teknologian ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen    
     
TL 4: Uusia yrittäjiä kalatalouden aloille    
Uuden yrityksen syntyminen    
Olemassa olevan yrityksen kehittäminen    
Uuden työpaikan syntyminen    
Olemassa olevan työpaikan säilyttäminen    
Uusien palvelujen syntyminen    
Yrittäjien uudet yhteistyöverkostot    
Tietotaitoa eteenpäin siirtävät toimenpiteet    
Alan houkuttelevuutta lisäävät toimenpiteet    
Uudet yhteistoiminnan muodot    
     
2. Lisäpisteet. Lisäpisteitä voi saada enintään neljästä kohdasta (max 4p)   0 - 1 p 
Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteiden mukainen    
Yhteistyötä ja verkostoitumista lisäävä    
Kiertotaloutta edistävä    
Luo lisää työpaikkoja, säilyttää kalatalouden työpaikkoja tai lisää erityisesti nuorten saamista alalle    
Tähtää jatkuvuuteen ja pysyvään muutokseen    
Panostaa sellaisiin toimenpiteisiin, jotka jäävät olemaan tai toimimaan vielä hankkeen päättymisen jälkeen    
Hanke kohdistuu erityisryhmiin kuten ikääntyneisiin tai maahanmuuttajiin    
Hanke tukee muuta paikallista tai alueellista kehittämistä