Rahoitus ja hankkeet

Kalaleader-rahoitusta investointeihin ja kehittämiseen yhteisöille ja yhdistyksille.

Kalaleader-hankkeet vastaavat aina tarpeeseen ja niiden tuloksena syntyy jotakin uutta. Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä eli tuki ei saa kohdistua harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.

Hakijana voivat olla yleishyödylliset yhteisöt, kuten rekisteröityneet yhdistykset, osakaskunnat, kalatalousalueet, oppilaitokset ja kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt. Tuen haku on jatkuva ja sitä haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta.

Mihin Kalaleader-tukea voi saada?

Leader-hankkeilla toteutetaan monipuolisesti ideoita, jotka vahvistavat alueen kalatalouselinkeinojen kilpailukykyä, uudistumista ja sopeutumista. Lisäksi kehitetään yhteistyötä alueen toimijoiden ja intressiryhmien sekä eri toimintaryhmien välillä. 

Ole yhteydessä Kuha-Suomen Kalaleaderiin jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun eri vaiheissa.