Rahoitetut hankkeet

Kuha-Suomen Kalaleaderin rahoittamat hankkeet

Suomenselän alueen elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämissuunnitelma

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on kalatalousalueen elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun
nykytilan selvittäminen, kenttäväen tarpeiden tiedostaminen ja selvittää mitä alueen
elinkeinokalatalous ja kalastusmatkailu tarvitsisi kehittyäkseen.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 20840 euroa. Kuha-Suomi rahoittaa hanketta 16 672 eurolla eli 85% tukiosuudella.

Seuraa hankkeen kuulumisia Suomenselän kalatalousalueen verkkosivuilla.

Kalastuksen säätelyn seuranta ja kehittäminen Kyrösjärvellä

Hankkeessa selvitetään..

1️⃣ Kuhan kasvunopeus, sukukypsyys ja vuosiluokat.

2️⃣ Laaditaan kokonaissaalisarvio, johon hyödynnetään kaupallisen kalastuksen ja vapaa-ajan kalastajien saalistilastoja.

3️⃣ Selvitetään kuhasaaliin ja muiden saalislajien rakenne.

4️⃣ Selvitetään kaupallisen kalastuksen ja sen tuottaman saaliin muutokset haastatteluin ja tilastoja hyödyntämällä.

5️⃣ Kartoitetaan kyselyllä vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun muutokset.

Toimenpiteiden perusteella tehdään arvio säätelymuutoksen
vaikutuksista Kyrösjärven kalastukseen ja saaliisiin sekä arvio sosioekonomisista vaikutuksista. Tulosten valmistuttua hanke järjestää vuorovaikutteisen loppuseminaarin.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 18 000 euroa. Kuha-Suomen Kalaleader rahoittaa hanketta 15 040 eurolla eli 80% tukiprosentilla.

HIKU – Hidaskasvuiset kuhakannat

???? Kuhan runsastuminen on valtakunnallinen ilmiö. Runsastumisen kääntöpuolena voi kuitenkin olla kasvun hidastuminen.

???? Helsingin Yliopiston HIKU-hankkeessa tutkitaan Lammin Pääjärven kuhan kasvunopeutta ja istutettujen kuhien osuutta ja niiden vaikutusta Pääjärvessä. Tutkimuksen pohjalta analysoidaan toimenpidevaihtoehtoja hidaskasvuisten kuhakantojen hyödyntämiseksi ja tuottavuuden turvaamiseksi.

???? Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä huomattavasti laajemmalle jatkotutkimukselle tai kehityshankkeille. Työpajatilaisuus järjestetään vuoden 2025 aikana Lammin biologisella asemalla. Työpajassa kartoitetaan eri toimijoiden kokemuksia hidaskasvuisista kuhakannoista Suomen järvissä.

???? Lammin biologisella asemalla olisi erinomaiset mahdollisuudet laajentaa toimintaa perinteisestä järvitutkimuksesta enemmän kalatalouden suuntaan.

???? Hankkeen kokonaisrahoitus on 60 034 euroa. Kuha-Suomi rahoittaa hanketta 48 034 eurolla eli 80% tukiosuudella.

Lähikalan saatavuuden kehittämishanke Etelä-Pohjanmaan järvialueilla

???? Etelä-Pohjanmaalla kala-alan kehittämistyön tunnistettuja haasteita ovat mm.

⛔️ Lähikalan saatavuus on satunnaista

⛔️ Kalanjalostus on vähäistä

⛔️ Kalankäsittely haastaa kuluttajat

Hanke sisältää useita työpaketteja:

???? SELVITYKSET NYKYTILANTEESTA

Selvitykset kalastajien, myyntikanavien, kuluttajien sekä ammattikeittiöiden näkemyksistä, mahdollisuuksista ja toiveista lähikalan saatavuuden kehittämiseen liittyen.

????MYYNTIKANAVIEN KEHITTÄMINEN

Toimenpiteitä lähikalan saatavuuden parantamiseksi yhdessä kalastajien, jalostajien ja myyjätahojen kesken. Tulossa on työpajoja ammattikalastajille ja myyntikanaville, sekä tiedonvälitystä parantavia webinaareja, tietoiskuja.

Sidosryhmille suunnatuilla verkottumistilaisuuksilla ja opintomatkoilla kerätään kokemuksia erilaisista keinoista, joita on käytetty lähikalan saatavuuden parantamiseksi, erilaisista lähikalaan liittyvistä yrityksistä ja niiden liiketoimintamalleista sekä tapahtumista, joiden kautta lähikalan menekkiä edistetään Suomessa ja ulkomailla.

????LÄHIKALAN KÄYTTÖOSAAMISEN KOHOTTAMINEN

Hankkeessa järjestetään tapahtumia, joissa kalan käsittelyyn voi tutustua käytännössä joko katsomalla tai kokeilemalla itse. Tulossa on mm. nuottaustapahtumia, kalankäsittelynäytöksiä, yläkoulujen kotitaloustuntien kalankäsittelyvalmennusta ja kalaruokakursseja.

????Hankkeen kokonaiskustannukset ovat on 89 743,20 €. Kuha-Suomen Kalaleader rahoittaa hanketta 71 794,56 eurolla eli 80% tukiosuudella.