Hankkeiden valintakriteerit

Hankehakua suunnittelevan kannattaa perehtyä valintakriteereihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kuha-Suomen Kalaleader on vahvistanut käyttöönsä hankkeiden valintakriteerit, jota vasten jokainen hankehakemus pisteytetään kalatalousryhmän kokouksessa alla esitetyn järjestyksen mukaisesti. Valintakriteerien tarkoitus on varmistaa, että rahoitettavat hankkeet ovat Järvestä lautaselle-strategian mukaisia. Lisäksi valintakriteerien käytöllä varmistetaan hankehakemusten tasapuolinen arviointi. 

Kun laadit hankehakemusta, anna valintakriteerien näkyä myös omasssa tekstissäsi. Kerro kalatalousryhmälle suoraan, mihin toimenpidelinjaan hanke sopii, mitä valintakriteerejä hanke täyttää ja miten esitettyjä kriteereitä toteutetaan hankkeessa.

1. Rahoituskelpoisuus

Jotta hanke on rahoituskelpoinen, sen tulee täyttää ensimmäisenä Leader-periaatteiden mukaiset valintakriteerit. Tämä tarkoittaa, että hankkeen täyttää vähintään yksi kuvassa esitetty Leader-periaate, jotta hankehakemuksen käsittely voi edetä.

2. Hankehakemuksen laatu ja idean toteutettavuus

Hankesuunnitelman tulee olla Järveltä Lautaselle-strategian mukainen. Hyvä suunnitelma sanoittaa hankkeen tarpeen selkeästi ja kuvaa myös hakijan kykyä hahmottaa ja hallinnoida hankkeen kustannuksia. Hankehakemuksen tulee saada vähintään yksi piste jokaisesta kohdasta päästäkseen arvioinnissa eteenpäin.

Kun hanke on todettu Leader-periaatteiden ja Kuha-Suomen strategian mukaiseksi ja hankesuunnitelma täyttää kohdassa 2 annetut raamit, hanke sijoitetetaan johonkin Kuha-Suomen strategian neljästä painopisteestä.

Strategian mukaiset valintakriteerit

Pisteitä voi saada korkeintaan neljästä kohdasta per yksittäinen toimintalinja. 

Lisäpisteet

Lopuksi annetaan mahdolliset lisäpisteet. Lisäpisteitä voi saada enintään neljä, mikäli hanke edistää esimerkiksi valtioneuvoston vahvistaman Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteita, edistää kiertotaloutta, uusien työpaikkojen syntymistä tai tähtää sellaisiin toimenpiteisiin, jotka jatkuvat vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin.