Hankehakijalle

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – näin teet hyvän hankkeen

Tämä on tärkeää: Älä kiirehdi!

Älä kiirehdi hankkeen aloituksen tai hankintojen kanssa. Etene alla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Tukea ei myönnetä takautuvasti, joten näin varmistetaan hankkeesi tukikelpoisuus ja ettei sinulta mene aikaa tai euroja hukkaan!

1. Kiteytä ideasi ja ota yhteyttä aktivaattoriin

Ensin täytyy kiteyttää idea tai tarve. Mitä lähempänä käytäntöä tarve on, sitä helpompaa hankkeen luominen on. Hankkeen tulee sopia johonkin Kuha-Suomen Kalaleaderin strategian toimenpidelinjaan. Tutustu ensitilassa hankkeiden valintakriteereihin.

Ota yhteyttä Johannaan – jutellaan yhdessä, onko ideasta hankkeeksi.   Älä jätä hanketta Hyrrään vireille yllätyksenä, vaan testaa hankkeen perusteita ja hankesuunnitelmaa ensivaiheessa aktivaattorilla. Näin saat helposti ja nopeasti tietoa hankesuunnitelman ja idean soveltuvuudesta kalatalousstrategiaan. Neuvomme hankkeen haussa, suunnittelussa ja kustannusten arvioinnissa.

2.  Panosta hankesuunnitelmaan

Laadi erillinen, kattava hankesuunnitelma. Hyvä hankesuunnitelma esittelee hankken tavoitteen tai hankkeella ratkaistavan ongelman, kertoo tähän tarvittavat toimenpiteet sekä erittelee toimenpiteisiin tarvittavan työmääräarvion ja muut kustannukset.  Erityisesti kustannusten arvioinnissa on muistettava että arvio riittää, mutta arvaus ei. Arviointi edellyttää että arvioinnissa käytetyt perusteet ovat läpinäkyviä ja perusteltuja. Anna myös valintakriteerien näkyä tekstissäsi! Helpotat näin kalatalousryhmän työskentelyä ja tuot paremmin hankettasi esille.

Hanketta ei voi aloittaa ennen kuin asiakirjat ovat kunnossa. Tukea ei myönnetä takautuvasti. Näin ollen tärkein työkalusi on hyvin laadittu hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion. Käytä siis siihen aikaa, se säästää monelta ongelmalta myöhemmin. 

3. Kerää liitteet ja lataa dokumentit Hyrrään

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Tarvitset asiointia varten Suomi.fi-valtuutuksen organisaatioltasi sekä omat nettipankkitunnuksesi.

Hankehakemusta varten tarvittavat liitteet mieluiten pdf-tiedostoina. Yleisimmät liitteet ovat 

  • Hankesuunnitelma
  • Kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriote
  • Allekirjoittajan nimenkirjoittamisoikeuden osoittama dokumentti
  • Hankintojen tai ostopalveluiden kustannuksien kohtuullisuuden osoittavat dokumentit (yleensä tarjoukset)
  • Kolmen edellisen vuoden tase- ja tilinpäätöstiedot

Varaudu tarvittaessa täydentämään hankehakemusta Kalaleader-ryhmän tai ELY-keskuksen pyynnöstä.

4. Allekirjoitus ja vireilletulo

Muistattehan allekirjoittaa hakemuksen Hyrrässä organisaatiosi sääntöjen mukaisesti. Hanke tulee vireille, kun saat vireilletulosta ilmoituksen sähköpostitse osoitteesta hyrra@maanmittauslaitos.fi. Hankkeen vireilletulon jälkeen hankkeen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä. Ennen vireilletuloa aiheutuneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

5. Hankkeen käsittely ja tukipäätös

Hankkeen käsittely tapahtuu kahdessa vaiheessa.

Kalatalousryhmä kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa, tarpeen mukaan. Kokouksessa kalatalousryhmä käsittelee hakemuksen ja antaa siitä lausunnon, jossa hanke pisteytetään ja sitä verrataan Järveltä Lautaselle -strategiaan. Lausunnossaan Kalaleader esittää puoltavansa tai hylkäävänsä hankeidean, ja osoittaa hankkeelle rahoitusosuuden omasta kehyksestään. 

Seuraavaksi ELY-keskus tekee muodollisen päätöksen kalatalousryhmän lausunnon perusteella. ELY-keskus voi poiketa kalatalousryhmän lausunnosta ainoastaan laillisuusperusteilla. Tämän jälkeen hanke saa virallisen hanketukipäätöksen Hyrrä-järjestelmään.

6. Toteuta hanke

Virallisen päätöksen saatuasi voit hyvillä mielin lähteä toteuttamaan hanketta  hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisesti. Perehdy tukipäätöksen ehtoihin ja muista tiedottaa hankkeestasi ja saamastasi tuesta, jotta muutkin saavat tietää  tukimahdollisuuksista.

Lataamme myöhemmin tälle alasivulle hankesuunnitteluohjeet, jossa on valmiiden väliotsikoiden avulla kerrottu perusasiat kattavasta hankesuunnitelmasta.